top of page
octo logo v3 transparan.png

NANO BUBBLE ÜRETECİ SERİSİ

OCTOAQUA Nano Bubble Üreteçleri nano2 serisi ile konsantre oksijenin giriş suyuna enjekte edilerek kullanılması, tank içinde uzun süreli yüksek seviyede oksijen sağlar. Saflaştırılmış O2 kaynağını en verimli şekilde kullanır.

Bu sistem alternatiflerine göre oksijen tüketiminde daha ekonomik bir döngü yaratır. Balık tankındaki balıkların büyüme oranını yükselttiği tespit edilmiştir.

Nano Bubble üreteçleri suda uzun vadeli kalıcı gaz zenginleşmesi sağladığı için sadece üretim değil, tüketim maliyetlerine de katkı sağlar.

ARTAN ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN
OCTOAQUA Nano Bubble üreteci ile suda oksijen
zenginleştirmesi yapıldığında çıkıştaki su kütlesinin çözünmüş oksijen seviyesinin(DO) uzun süreli arttığı laboratuvar testleri ile kanıtlanmıştır.


 

​OCTOAQUA Nano Bubble Teknolojisi
Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma & Uygulama Merkezi Ar-Ge Laboratuvarları tarafından test edilmiştir.


 

logo1.png
ege üni logo2.jpg

     FAYDALAR

       AKUAKÜLTÜR

  • Daha az hastalık, daha sağlıklı balıklar

  • Daha hızlı büyüme oranı (yaklaşık %30)

  • Verimli oksijen kullanımı

  • Bakım maliyetlerinde tasarruf

      SU ARITMA

  • Su arındırma sürecinde hızlanma

  • Zararlı alglerin ayrıştırılması / uzaklaştırılması

  • Kötü ve rahatsız edici kokuların giderilmesi

      AGROKÜLTÜR

  • Yüksek konsantrasyonda DO sayesinde mahsul büyüme hızında artış

  • Potansiyel tehlikeli kimyasalların (pestisit, herbisit vb.) kullanımının azaltılması

bottom of page